Ansvarsfullt spelande

Nordiska Spel arbetar dagligen med frågor kring spelberoende samt för en konstant dialog med andra aktörer, myndigheter och organisationer för att gemensamt kunna verka för att bredda och effektivisera lösningar. Vi bidrar även till forskning kring spelberoende för att hitta en långsiktig lösning på problemet. Koncernen har sedan 2008 två heltidskonsulter för att ytterligare utveckla och kvalitetssäkra arbetet inom spelansvar. Denna tjänst behandlar frågor som uppstår gällande kunder med misstänkt eller faktisk spelproblematik. Internt har vi utvecklat ett spelberoendeprogram som vi jämför med våra riskspelare. Om någon ”lyser rött” agerar vi genom en personlig kontakt.

För hjälp med spelberoendefrågor, kontakta vår kundtjänst. Personalutbildning inom dessa frågor har under åren blivit en central del i bolagets verksamhet. Detta för att våra anställda och återförsäljare ska kunna bemöta eventuella spelproblem hos kunderna. Förutom den generella utbildningen om spel så erbjuds alla anställda från och med 2015 en ny utbildning kring effekterna av spelande, med start 4e kvartalet. Ytterligare en åtgärd vi har tagit till mot spelberoende är att vi gör en kreditupplysning på de kunder som väljer att spela mot faktura. Detta för att undersöka om kunden i fråga har råd med inbetalningen varje månad, just för att ingen ska behöva hamna i en ekonomisk knipa på grund av sitt spelande.

Nordiska Spel spelansvarsprogram har ett gott rykte internationellt och Nordiska Spel bjuds därför ofta in som presentatör angående spelansvar och innovation på området. Ny kunskap och information kommuniceras till alla inom koncernen genom de interna kanalerna på webben, möten och genom presentationer. Nordiska Spel välkomnar eventuella förslag och synpunkter beträffande dessa frågor och andra som har med spel och spelberoende att göra. Skicka gärna frågor och synpunkter till